Wij reizen met elkander

2 mei 2020 Door Marleen Samplonius-Ottens

In de kerkelijke gemeente waar wij lid van zijn, is het gebruikelijk om op de eerste zondag van de maand aan het eind van de dienst samen, hand in hand, een lied te zingen. “Wij reizen met elkander”, het 4e couplet van lied 481 uit Liederen voor de Gemeentezang.

Een maandelijks gevoel van samen op weg zijn en elkaar daarbij troost en hoop meegeven. In deze ‘Corona-periode’ kan dat even niet letterlijk hand in hand, maar we willen het lied graag laten horen en meegeven. Juist nu kan het zo’n troost zijn dat je er niet alleen voor staat!